7HDร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ นครปฐม ติดเชื้อเกือบ 500 คน

ความคืบหน้า หลังพบการติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์โรงงานไก่ จ.นครปฐม วันนี้ ( 11 มิ.ย.64 ) มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อแล้ว 478 คน เป็นคนไทย 34 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานชาวต่างชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีคำสั่งปิดบริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 -23 มิ.ย.64 ห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมภายในโรงงาน และให้พนักงานทุกคนรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่

สำหรับโรงงานแปรรูปไก่ดังกล่าว ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียง ภายในโรงงาน โดยใช้อาคารโถงและกางเต็นท์เพิ่มเติม ซึ่งทางจังหวัดสนับสนุนเตียงสนาม 150 เตียง ชุดเครื่องนอน 100 ชุด โดยบริษัทสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว ห้องอาบน้ำ ห้องสุขาภายในอาคาร สถานที่พักเจ้าหน้าที่ การจัดเก็บขยะ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และจัดตั้งสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง จำนวน 700 คน โดยใช้หอพักบริษัทจำนวน 400 ห้อง และหอพักเอกชน 300 ห้อง

ทางด้านอำเภอสามพรานได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการจัดสถานที่ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนและข้อสั่งการจากการประชุมอย่างเคร่งครัด

สำหรับโรงงานดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โรงสดและโรงต้มสุก โดยส่วนที่พบผู้ป่วยโควิด19 เป็นโรงไก่สด ติดเชื้อแล้ว 478 คน และยังต้องตรวจคัดกรองอีกกว่า 700 คน เนื่องจากโรงไก่สดแผนกนี้มีพนักงานกว่า 1 พันคน