เจาะประเด็นข่าว 7HD

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดีเดย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้สถานพยาบาลที่จะมาขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" กับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขก่อนการขึ้นทะเบียน พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า วัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก จะเข้ามาวันที่ 20 มิถุนายนนี้ และ จะใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ 2 วัน ก่อนขนส่งไปยังหน่วยงาน และ สถานพยาบาลต่างๆ ประมาณวันที่ 23-24 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะดีเดย์ให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับการจัดสรรไป เริ่มฉีดได้ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง

สำหรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรกนี้มีทั้งหมด 1,000,000 โดส ซึ่งจะเปิดให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับการจัดสรรวัคซีนได้ ผ่านเว็บไซต์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 14 มิถุนายนนี้ ในราคาโดสละ 888 บาท และ คาดว่า หลังจากวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ล็อตแรกเข้ามาแล้ว จากนั้นอีก 10 วัน จะมีล็อต 2 ส่งมาอีก 1,000,000 โดส โดยจะมีคณะทำงานพิจารณา ว่าหน่วยงานใดควรจะได้รับก่อน-หลัง ภายใต้เกณฑ์ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ รวมถึงระดับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆในสังคม และ ความเสี่ยงของพื้นที่ ส่วนสถานพยาบาลที่จะให้บริการฉีด ต้องขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อน เพื่อควบคุมความปลอดภัย