เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดแนวทางคืน-ลด -ผ่อนค่าเทอม บรรเทาผลกระทบโควิด-19

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดเทอมมาแล้ว 2 รอบ กระทั่งล่าสุดมีมติให้เปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายนนี้ แต่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังยืดเยื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ศบค.จึงยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้มจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ onsite

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้โรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ คืนค่าเทอม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

ด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ สพป.ระบุว่า มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 37 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เบื้องต้นนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนการศึกษารายหัวจากรัฐบาล แต่มีการเรียนการสอนและกิจกรรมบางส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่ต่างจากรัฐบาลจัดให้ ส่วนนี้โรงเรียนจะเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่างกัน

สพป.จึงให้แนวปฏิบัติกับโรงเรียนในสังกัด คือคืนเงินค่ากิจกรรมที่ไม่ได้จัด ลดค่ากิจกรรมบางรายการ และขยายระยะเวลาชำระค่าเทอม โดยให้แต่ละแห่งพิจารณาตามความเหมาะสม

ด้าน นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ระบุว่าแนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครองไม่ต่างกัน คือ “คืน ลด ขยายเวลาชำระเงิน และช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ” ซึ่งขณะนี้หลายโรงเรียนก็เริ่มมีการทยอยคืนเงินให้กับผู้ปกครองแล้ว