เจาะประเด็นข่าว 7HD

กอ.รมน.จับมือพยัคฆ์ไพร กวาดล้างรีสอร์ตต่อเติมผิดกฎหมายที่เพชรบูรณ์

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. ได้ประสานการปฏิบัติกับ นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร และ ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำหนดพื้นที่เป้าหมายสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบกำหนดพื้นที่เป้าหมาย พบสิ่งปลูกสร้างอาคาร รีสอร์ต จุดกางเต็นท์ ที่เกิดขึ้นใหม่ และต่อเติมจากพื้นที่เดิม มากกว่า 20 แห่ง โดยบางรายได้เคยถูกตรวจยึดไปแล้ว แต่ยังมีการประกอบการ และก่อสร้างที่พักเพิ่มขึ้นใหม่อีก คณะเจ้าหน้าที่จึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลสิทธิการถือครองที่ดิน โดยละเอียดทุกเป้าหมายต่อไป

ส่วนที่ภูทับเบิก ต.วังบาล และ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบกำหนดพื้นที่เป้าหมายพบสิ่งปลูกสร้างอาคาร รีสอร์ต จุดกางเต็นท์ ที่เกิดขึ้นใหม่ และก่อสร้างต่อเติมจากพื้นที่เดิม ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย มากกว่า 50 แห่ง คณะเจ้าหน้าที่จึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลสิทธิการถือครองที่ดิน โดยละเอียดทุกเป้าหมายต่อไป

กลุ่มนายทุนอาศัยช่วงที่มีสถานการณ์ โควิด-19 เร่งก่อสร้างอาคารจำนวนมาก หากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะมีรีสอร์ตที่ผิดกฎหมายผุดขึ้นบนยอดเขาเต็มไปหมด จนยากต่อการควบคุม และแก้ไขปัญหาดังเช่นในอดีต ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายจนถึงขั้นต้องรื้อทุบทิ้งซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก ถ้าทุกคนเคารพกฎหมาย และกติกาบ้านเมือง รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง แต่เนื่องจากมีสถานการณ์ โรคโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กลุ่มนายทุนจึงอาศัยช่องว่างเร่งการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวม 2 พื้นที่ ทั้งเขาค้อ และภูทับเบิก มีโรงแรม รีสอร์ต สร้างขึ้นใหม่ ร่วมร้อยแห่ง

พ.อ.พงษ์เพชร ได้ประสานการปฏิบัติกับ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อวางแผนการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มนายทุนที่บุกรุก และยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ก่อสร้างที่พัก โรงแรม รีสอร์ต อาคารที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่งให้ได้ซึ่งเป็นพื้นที่บนภูเขาสูง และเป็นพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก รวมทั้งเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งเรื่อง การชะล้างพังทลายของหน้าดินจนเกิดดินสไลด์, น้ำเสียจากรีสอร์ต, ขยะตกค้าง และการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง