เจาะประเด็นข่าว 7HD

ฝูงกระทิงเขาแผงม้านับร้อย ออกหากินนอกเขตป่า

ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า หรือจุดสกัดเขาสูงบ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ ติดตามหารือถึงแนวทางป้องกันปัญหาสัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่และเข้ากินพืชไร่พืชสวนของชาวบ้าน ซึ่งข้อมูลล่าสุด พบว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้ามี เนื้อที่ 5,000 ไร่ ปัจจุบันมีกระทิงมากกว่า 500 ตัวอาศัยในพื้นที่และในแต่ละปีมีกระทิงออกลูกมากกว่าปีละ 100 ตัว ทำให้พื้นที่คับแคบ สัตว์ป่าต้องออกหากินนอกพื้นที่มากขึ้น และมีบางฝูงที่ออกมาแล้วไม่ยอมกลับ และนอกจากกระทิงที่ออกหากินพืชไร่ พืชสวนของชาวบ้านแล้ว ยังพบช้างป่าในบริเวณนี้ด้วย

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา สรุปแนวการแก้ไขปัญหาว่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีเขตรอยต่อกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ระยะทาง 5 กิโลเมตร ยังไม่มีรั้ว จะต้องจัดสรรงบประมาณมาจัดสร้างเพิ่มเติม ส่วนรั้วไฟฟ้าที่จุดสกัดเขาสูง หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าทำเอาไว้ จะปรับระบบไฟให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น

ขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากมีการร้องขอตามหลักเกณฑ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง