7HDร้อนออนไลน์

สกัดจับแรงงานเมียน 86 คน ลักลอบเข้าไทยหวังมาทำงาน

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับตำรวจสภ.แม่ระมาด ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมหารพรานที่ 35 อ.แม่สอด และตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ร่วมกันจับกุมชาวเมียนมาทั้งชาย และหญิง ทั้งหมดจำนวน 86 คน ที่บริเวณหลังจุดตรวจบ้านแสม ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด

จากการตรวจสอบชาวเมียนมาทั้งหมดไม่มีเอกสารการเข้าเมืองใดๆ และแต่ละคนมีสัมภาระติดตัวเพื่อเดินป่า เพื่อหาทางเข้าพื้นที่ชั้นใน สำหรับไปหางานทำในประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งแรงงานเมียนมาทั้งหมดมาจาก จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้าม อ.แม่สอด จากนั้นเข้าไปพื้นที่ อ.แม่ระมาด จากนั้นใช้เส้นทางป่าเลี่ยงด่าน และจะต่อรถยนต์เข้าไปพื้นที่ชั้นใน แต่ถูกทางเจ้าหน้าที่จับได้ก่อน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลอบเข้าเมืองยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดก็ตาม แต่ขบวนการขนแรงงานต่างชาติยังพยายามติดสินบนผู้นำหมู่บ้านบางคน และเจ้าหน้าที่บางคนลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้ามา เนื่องจากค่าหัวมีราคาสูงมากในช่วงการระบาด ของโรคไวรัสโควิด-19