ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 4 เครื่อง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดให้บริการทั้งหมด 165 เตียง โดยเปิดหอผู้ป่วยแยกโรคในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 9 เตียง และมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำนวน 4 ห้อง นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรไปสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (บางบอน) ซึ่งรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 เตียง

ส่วนที่ห้องเทวะเวสม์ อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 จังหวัด จังหวัดละ 6 ชุด รวม 456 ชุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด