ประเด็นเด็ด 7 สี

คืน ลด ผ่อนผัน ช่วยเหลือ แนวปฏิบัติเก็บค่าเทอม บรรเทาผลกระทบโควิด-19 [เจาะเกาะติด]

ประเด็นเด็ด 7 สี -  ศบค.มีมติให้โรงเรียนเปิดเทอม วันที่ 14 มิถุนายนนี้ แต่บางพื้นที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ กระทรวงศึกษา จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเก็บค่าเทอม คืน ลด ผ่อนผัน ช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณญาณิชสา ศิริมูลกุล

นับถอยหลังอีก 3 วัน จะถึงกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลังจากถูกเลื่อนมาแล้ว 2 ครั้ง จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19

แม้สถานการณ์ยังยืดเยื้อ ผู้ติดเชื้อยังไม่ลด แต่การศึกษาต้องเดินหน้า   

ทำให้พื้นที่สีแดงเข้ม อย่าง กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เมื่อนักเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเก็บค่าเทอมของโรงเรียนที่อยู่ในกำกับ คือ คืน ลด ผ่อนผัน และช่วยเหลือ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง   

สำหรับโรงเรียนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมดเป็นโรงเรียนรัฐบาล มีค่าเทอมหรือค่าบำรุงการศึกษาประมาณ 500-3,000 บาท ส่วนที่โรงเรียนเก็บเรียกเพิ่ม คือ ค่ากิจกรรม ค่าการเรียนการสอนที่ต่างจากรัฐบาลจัดให้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนต้องแบกรับ จึงให้โรงเรียนแต่ละแห่งพิจารณาลดการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองตามความเหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนเดินต่อไปได้

ค่าเทอม หรือ ค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนรัฐดูเหมือนจะไม่ใช้ปัญหาของผู้ปกครอง แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้เรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กลับเป็นปัญหาใหญ่ เพราะนี่คือภาระค่าใช้จ่ายที่มากกว่าค่าเทอม แต่ครูก็พยายามแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างเท่าเทียม  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่การศึกษายังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายให้โรงเรียนคืนเงิน หรือลดการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยไม่ได้รับการสนับสนุนชดเชย อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน การพัฒนาครูบุคลากร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของการศึกษาไทยหรือไม่