ประเด็นเด็ด 7 สี

จ.สตูล ระดมกำลังรื้อถอนโพงพาง ในพื้นที่ 3 อำเภอ

ประเด็นเด็ด 7 สี - จังหวัดสตูล ระดมกำลังออกรื้อถอนโพงพาง โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรสัตว์น้ำ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หรือ โพงพาง บริเวณปากร่องน้ำตำมะลัง ตำบลตำมะลัง หน้าบ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป, ปากร่องน้ำเจ๊ะบิลัง ตำบลเจ๊ะบิลัง และคลองท่าจีน เขตอำเภอเมือง อำเภอท่าแพ และอำเภอทุ่งหว้า โดยทั้ง 3 แห่ง คาดว่าจะทำการรื้อถอนโพงพางทั้งหมดได้มากกว่า 200 ช่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและทำลายล้าง โดยเฉพาะในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพื่อจัดการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ