ข่าวเด็ด 7 สี

คาดโทษผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะ

กระทรวงการคลัง เผยพบพิรุธ การกระทำผิดเงื่อนไขโครงการ "เราชนะ" เพิ่มอีก 120 ราย เบื้องต้นได้ระงับสิทธิชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้ว ระหว่างนี้ผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิ สามารถเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป