7HD ร้อนออนไลน์

ศธ.จับมือ สธ.เตรียมความพร้อมเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้

วันนี้ (12 มิ.ย. 64) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และแผนการเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวถึงความกังวลใจของผู้ปกครองที่จะให้บุตรหลานไปโรงเรียนนในช่วงการเปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม 2564 ว่าปัจจุบันมีการประเมินโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ 91% ซึ่งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทุกคนต้องประเมินความเสี่ยงผ่าน Thai Save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน รวมถึงเข้มมาตรการ DMHT-RC อยู่ห่าง สวมแมสก์ หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ลดอยู่ในที่แออัด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

ผลการสำรวจความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และการเปิดเรียนเดือนมิถุนายน 2564 ในช่วงวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประเด็นที่ผู้ปกครองมีความกังวลสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูและนักเรียน ร้อยละ 33.1 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ร้อยละ 22.8 และโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุข ร้อยละ 15.3

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง) โดยมีการนำร่องกลุ่มโรงเรียนที่มีเรือนพักนอนในสถานศึกษา 4 แห่ง ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบุรี ศรีสะเกษ และกระบี่ ด้วยการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 รวมถึงการกำกับติดตามผลโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสาธารณสุขทุก 1 เดือน

ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อยากให้ผู้ปกครองมั่นใจในการเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ ภายใต้การเรียนรู้ 5 รูปแบบ on-site , on-air , online , on demand และ on hand ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มเป็นสำคัญ

ในส่วนของโรงเรียนเขตพื้นที่สีแดง 17 จังหวัด หากต้องการเรียนแบบ on-site จะต้องทำการขออนุญาตจากกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากพบผู้ติดเชื้อจะต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบเคสนักเรียนติดเชื้อจากโรงเรียน แต่มักติดเชื้อมาจากภายนอก

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาเขตกทม. ยังเหลืออีกประมาณ 3,000 กว่าราย ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน คาดว่าภายในวันที่ 14-15 มิ.ย.นี้ จะได้รับการฉีดวัคซีนครบ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีการทยอยฉีดไปเรื่อยๆ