เจาะประเด็นข่าว 7HD

ประกันสังคม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกครั้ง 14 มิ.ย.นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บอกว่าได้เร่งปรับปรุงจุดบกพร่อง ทั้งกรณีสถานที่บางแห่งที่ไม่เอื้ออำนวย เพราะไม่มีเครื่องปรับอากาศ อากาศร้อน จึงให้ยุบรวมมาอยู่ในสถานที่ที่มีความพร้อม ส่วนเรื่องข้อมูลของผู้ประกันตนที่สถานประกอบการส่งมา ทำให้เกิดการลงทะเบียนซ้ำซ้อน หรือฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว หรือผู้ประกันตนไม่พร้อมฉีดตามวัน เวลา ที่กำหนด เป็นต้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ประกันตนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง เพื่อให้ดำเนินการฉีดวัคซีนกับสถานประกอบการที่มีความพร้อมไปก่อน

โดยจะเริ่มฉีดอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ และย้ำว่าวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ประกันตนไม่ขาด ยังได้รับการฉีดแอสตร้าเซนเนก้าอยู่

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ยืนยันจัดสรรวัคซีนให้สำนักงานประกันสังคมแล้ว 210,000 โดส และพรุ่งนี้อีก 90,000 โดส ก่อนทยอยส่งมอบให้ครบ 1,000,000 โดสตามลำดับ

เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครู ได้ดำเนินการตามร้องขอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเร่งฉีดให้ครบภายในสัปดาห์นี้ 45,000 คน ส่วนในต่างจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละจังหวัด

ส่วนอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ที่หลายคนเกิดไข้อ่อนๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อนั้น เรื่องนี้ทางกรมควบคุมโรคถือเป็น เรื่องปกติที่เริ่มสร้างภูมิคุ้มกัน