เจาะประเด็นข่าว 7HD

ก.คลังเล็งเอาผิดผู้ประกอบการ ทำผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะ

กระทรวงการคลังพบพิรุธกระทำผิดเงื่อนไขโครงการ "เราชนะ" เพิ่มอีก 120 ราย และได้ระงับสิทธิชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ แต่เปิดให้ผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ก่อนที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามกฎหมาย