ข่าวภาคค่ำ

ประเดิมวัคซีนลัมปี สกิน เข็มแรก จ.กาฬสินธุ์

ข่าวภาคค่ำ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประเดิม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือเข็มแรก ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

หลังเกิดโรคลัมปี สกินระบาดในโค และกระบือ สร้างความทุกข์ใจให้เกษตรกรมาระยะหนึ่ง ล่าสุดวันนี้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินเข็มแรกให้สัตว์เลี้ยง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่พบการระบาดใน 18 อำเภอ ยอดสัตว์ป่วยสะสม 10,026 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบ 5,599 คน หลังจากนี้ จะมีการเก็บข้อมูลประเมินประสิทธิการภาพการควบคุมโรคในขั้นตอนต่อไป ส่วนเกษตกรที่ได้รับผลกระทบกรณีสัตว์เลี้ยงล้มตาย เดิมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามอายุโค-กระบือ ในอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ตัวละ 6,000 บาท สูงสุดตัวละ 22,000 บาท จำกัดจำนวนเกษตรกร 1 คน ต่อสัตว์เลียง 2 ตัวนั้น

ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างพิจารณา เพิ่มความช่วยเหลือ โดยอาจขยายการจ่ายเงินเยียวยาตามจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตจริง พร้อมแนะนำเกษตกรร่วมโครงการประกันโค-กระบือ ของกรมปศุสัตว์ ด้วยการจ่ายเบี้ยเดือนละ 100 บาท รวม 4 เดือน ได้รับการคุ้มครองการตายทุกกรณี เป็นเงินสด 30,000 บาทต่อตัว โดยขณะนี้ไทยเปิดกว้างให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนเองได้ โดยรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการนำเข้าวัคซีนสกัดโรคลัมปี สกิน เพิ่มอีก 300,000 โดส