ข่าวภาคค่ำ

ฉีดวัคซีนให้ครู ใน กทม. เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ข่าวภาคค่ำ - สัปดาห์หน้า ครูในกรุงเทพมหานคร จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ การเปิดเรียนแบบ OnSite ทั่วประเทศ มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์ เปิดให้มาโรงเรียนได้ 91 เปอร์เซ็นต์ 

ฉีดวัคซีนให้ครู ใน กทม. เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ ได้เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มครู นักการภารโรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน สังกัด กทม.ไปแล้ว เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าในวันจันทร์นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้ครบตามจำนวน พร้อมย้ำว่า โรงเรียนสังกัด กทม. จะเปิดเรียนในรูปแบบ Online และ On Hand เท่านั้น และหลังจากเปิดเรียนครบ 2 สัปดาห์ จะมีการประเมินทิศทางการเรียนอีกครั้งว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 บุคลากรการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน จ.เชียงใหม่
ขณะที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอเมือง และอำเภอแม่ริม ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 แล้ว โดยจะแบ่งฉีด 2 วัน รวม 4,000 คน นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งฉีดวัคซีน อีก 1,000 โดส ให้กับ ครูในอำเภอหางดง และอำเภอฝาง พื้นที่ละ 500 คน ทำให้ขณะนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีครูฉีดวัคซีนแล้ว 5,000 คน ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้า จะฉีดวัคซีนให้ได้ 70 ของจำนวนบุคคลกรทางการศึกษาที่แจ้งความประสงค์ไว้ 13,000 คน 

สำหรับการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ วันที่ 14 มิถุนายนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำว่า ขอให้ทุกโรงเรียน เลือกเปิดสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ มีโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง หรือคิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย ที่สามารถเปิดสอนในรูปแบบ OnSite หรือ มาเรียนที่โรงเรียนได้ ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19