7HDร้อนออนไลน์

ยังไม่หยุด คลัสเตอร์ใหม่โผล่อีก 7 จังหวัด กระจายอยู่ตามโรงงานทำลูกชิ้น ขนม อาหารกึ่งสำเร็จรูป กทม.พบอีก 2 คลัสเตอร์ในแคมป์คนงาน

ศบค.พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 7 จังหวัด   พบมากในโรงงานผลิตอาหาร มีทั้งโรงงานทำลูกชิ้น  ขนม อาหารกึ่งสำเร็จรูป   ส่วน กทม.พบอีก 2 คลัสเตอร์รวมเป็น 80 คลัสเตอร์

ในวันนี้ (12 มิ.ย.64)  ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19  ที่เป็นกลุ่มก้อนรายใหม่ ถึง 8 คลัสเตอร์ ใน 7 จังหวัด  ได้แก่  1. จังหวัดสมุทรปราการ พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่โรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูป   มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 คน  2.จังหวัดปทุมธานี พบในบริษัทอะลูมิเนียม  8 คน  3. จังหวัดสมุทรสาคร พบในโรงงานลูกชิ้น 20 คน และโรงงานขนม ยืนยันติดเชื้อแล้ว 45 คน   4.จังหวัดเพชรบุรี พบในตลาดสด 9 คน  5.จังหวัดกำแพงเพชร พบคลัสเตอร์ใหม่สัมผัสกันในชุมชน 25 คน  6.จังหวัดจันทบุรี พบที่ตลาดผลไม้เนินสูง  6 คน  และ 7.จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบในค่ายทหาร 7 คน

นอกจากนี้ ยังพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครอีก 2 แห่ง คือ ที่เขตวัฒนา พบที่แคมป์ที่พักคนงาน JWS ซอยเอกมัย 23 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 188 คน  และที่เขตจตุจักร พบที่แคมป์ที่พักคนงาน บริษัททีฆา  อีก 14 คน ซึ่งได้กักกันคนงานทั้งหมดไว้ในแคมป์  หากพบผู้ป่วยเพิ่มจะนำออกมารักษาพยาบาลต่อไป 

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนแล้วทั้งหมด 80 คลัสเตอร์  มีผู้ติดเชื้อสะสม 52,261 คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 คน รวมเสียชีวิตสะสม 704 คน