ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : อสม.งานอาสากับค่าตอบแทน จำเป็นไหม?

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุดวันนี้อยู่กับเรื่อง งบประมาณของด่านหน้าสู้ศึกโควิด-19 เริ่มที่ อสม.จิตอาสาได้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท และช่วงนี้ได้ค่าเสี่ยงภัยจากสถานการณ์โควิด-19 อีกเดือนละ 500 บาท แต่เงินนี้กลับไม่ได้รับทุกคน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์