สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ฉีดวัคซีนครู ใน กทม. เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ ได้เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มครู นักการภารโรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน สังกัด กทม.ไปแล้ว เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้ครบตามจำนวน/ พร้อมย้ำว่า โรงเรียนสังกัด กทม. จะเปิดเรียนในรูปแบบ Online และ On Hand เท่านั้น และหลังจากเปิดเรียนครบ 2 สัปดาห์ จะมีการประเมินทิศทางการเรียนอีกครั้งว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 บุคลากรการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน จ.เชียงใหม่
ขณะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 แล้ว โดยจะแบ่งฉีด 2 วัน รวม 4,000 คน  นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งฉีดวัคซีน อีก 1,000 โดส ให้กับ ครูในอำเภอหางดง และอำเภอฝาง พื้นที่ละ 500 คน ทำให้ขณะนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีครูฉีดวัคซีนแล้ว 5,000 คน ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้า จะฉีดวัคซีนให้ได้ 70 ของจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งความประสงค์ 13,000 คน

สำหรับการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ วันที่ 14 มิถุนายนนี้ / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำว่า ขอให้ทุกโรงเรียน เลือกเปิดสอนตามรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ มีโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง หรือ คิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย ที่สามารถเปิดสอนในรูปแบบ OnSite หรือ มาเรียนที่โรงเรียนได้ ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19