สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ต่อยอดกัญชง กัญชา รักษาโรค

ความร่วมมือครั้งนี้ เน้นส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ THC และ CBD ในผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา รวมถึงการตรวจมาตรฐานการผลิตในธุรกิจพืชสมุนไพรกัญชงกัญชา ตั้งแต่ ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วย

และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาวิจัยสารสำคัญกัญชาในหลายรูปแบบ เช่น น้ำมันกัญชา ยากัญชา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และร่วมกับสวทช. ทำแผ่นแปะแทนเข็มฉีดยาที่นำสารสำคัญจากกัญชาเข้าไปทางผิวหนังในการรักษาโรคผิวหนัง ผิวแพ้รุนแรง จนถึงการลดริ้วรอย คล้ายการฉีดโบท็อกด้วย อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ทดลอง