เจาะประเด็นข่าว 7HD

กรมควบคุมโรค ชี้แจงจัดสรรวัคซีนตามจำนวนที่พื้นที่เสนอมา

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีสถานพยาบาลหลายแห่งประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน และมีบางแห่งระบุว่าให้สอบถามรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ว่าเรื่องนี้อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะการพิจารณาจัดสรรวัคซีนเป็นหน้าที่ของพื้นที่ หรือจังหวัดนั้นๆ ดำเนินการผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของแต่ละจังหวัด

จึงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ที่ต้องจัดสรรในระดับโรงพยาบาล หรือศูนย์ฉีดต่างๆ โดยรัฐมนตรีจะบริหารจัดการระดับนโยบายเท่านั้น และที่ผ่านมาการจัดสรรวัคซีนได้มอบหมายกำหนดหน้าที่กันชัดเจนแล้ว

ซึ่งนโยบายประเทศมีการกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนที่ผ่านมา โดยเน้นฉีดในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขก่อน เพราะมีโอกาสสัมผัสผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยโควิด-19 ขณะที่เดือนมิถุนายน เป็นการฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีความสำคัญลดหลั่นกันไป โดยเจ้าของพื้นที่จะรู้ดีที่สุด โดยวัคซีนช่วงเดือนมิถุนายน จะมีราว 6,500,000 โดส  แบ่งเป็นแอสตราเซนเนก้า 3,500,000 โดส และชิโนแวค 3,000,000 โดส

และที่ผ่านมากรมควบคุมโรค ส่งมอบวัคซีนให้กลุ่มต่างๆ ตามที่พื้นที่ซึ่งได้นำเสนอตัวเลขความต้องการวัคซีนแล้ว และเกือบครึ่งลงไปที่กรุงเทพมหานคร โดยได้จัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไปจำนวน 350,000 โดส วัคซีนชิโนแวคอีก 150,000 โดส, สำนักงานประกันสังคมอีกกว่า 300,000 โดส โดยส่วนใหญ่ฉีดในพื้นที่กรุงเทพฯ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. อีก 11 สถาบัน จำนวน 150,000 โดส ซึ่งฉีดในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่นกัน

โดยทั้งหมดเป็นตัวเลขวัคซีน ซึ่ง ฉีดในช่วงวันที่ 7 - 18 มิถุนายน แต่อีกครึ่งเดือนหลังนั้น วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จะมาเพิ่มอีก 1,500,000 โดส และซิโนแวคอีกจำนวน 2,000,000 โดส