ข่าวภาคค่ำ

โรงพยาบาลหลายแห่งเลื่อนฉีดวัคซีน

ข่าวภาคค่ำ - โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน หลายแห่งในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เหตุได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ

โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่งจากทั้งหมด 11 แห่ง ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจองในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน โดยระบุว่า ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงการกระจายวัคซีน แต่สำหรับประชาชนที่นัดฉีดเข็มสอง ยังสามารถเข้ามารับบริการได้ตามที่นัดหมาย

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง คือโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอีกหลายแห่งในกรุงเทพฯ ก็มีการออกประกาศฝ่านทางเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกไป เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม สามารถตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับการเลื่อนฉีดวัคซีนได้ที่ เฟซบุ๊กของแต่ละโรงพยาบาล

ส่วนในต่างจังหวัด เช่นที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เสนอให้ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน ฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคแทน หรือหากประสงค์จะฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ให้รอแจ้งอีกครั้ง ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศว่าจำนวนวัคซีนที่เหลือ มีไม่เพียงพอสำหรับคนที่ลงทะเบียน เพราะต้องบริหารจัดการให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี และกลุ่ม 7 โรคเรื้องรังก่อน