ข่าวภาคค่ำ

สธ.ชี้แจง หลัง รพ.เลื่อนฉีดวัคซีน

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงหลังโรงพยาบาลหลายแห่ง ทยอยออกประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน ยืนยัน กระจายวัคซีนไปจังหวัดต่าง ๆ ตามแผนของ ศบค. ส่วนการฉีดขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดบริหารจัดการ

กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงหลังโรงพยาบาลหลายแห่ง ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ยืนยันว่า ได้กระจายวัคซีน ตามแผนที่ศบค.วางไว้ ส่วนการจัดสรร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัด และ กทม.ต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับช่วงเวลา และจำนวนที่ได้รับ แต่เน้นย้ำให้ฉีดผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่นัดผ่านระบบหมอพร้อมก่อน เพื่อลดความเสี่ยงป่วยหนัก หรือ เสียชีวิต

โดยเดือนมิถุนายน ได้กระจายวัคซีนเป็น 2 งวด งวดแรก วันที่ 7-20 มิถุนายน จัดส่งไปพื้นที่ กทม. 500,000 โดส กลุ่มหมอพร้อม 76 จังหวัด จำนวน 1.1 ล้านโดส รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ อีก ส่วนงวด 2 วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม จะส่งอีก 3.5 ล้านโดส  รวมเป็นกว่า 6 ล้านโดส

ขณะที่กรุงเทพมหานคร ชี้แจงได้รับมา 500,000 โดสจริง โดยนำไปใช้หลายวัตถุประสงค์ แต่ยืนยันว่า กทม.ไม่ใช่ผู้ควบคุม และจัดสรรวัคซีน ของการจองคิวผ่านระบบหมอพร้อม

และพรุ่งนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะกลับมาเปิดจุดฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกครั้ง ทั้ง 36 แห่ง ส่วนอีก 9 แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลับมาเปิดได้ภายในสัปดาห์หน้า

โดยกระทรวงแรงงาน ได้จัดแผนการฉีดวัคซีน ระยะแรกให้ผู้ประกันตน พื้นที่ กทม. 2.3 ล้านคน ระยะต่อไปฉีดให้กลุ่มที่อยู่ในจังหวัดเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 4 จังหวัด 774,086 คน รวมถึงผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม และจังหวัดปริมณฑล ส่วนอีก 66 จังหวัดที่เหลือจะฉีดเป็นลำดับถัดไป

ภาพรวมทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,081,242 โดส เป็นวัคซีนเข็มแรกกว่า 4.4 ล้านโดส และเข็มที่ 2 กว่า 1.6 ล้านโดน