สนามข่าว 7 สี

ดีเดย์! เปิดเทอมทั่วไทย

นอกจาก 5 กิจการสถานที่ที่ว่ามานี้ วันนี้ก็เป็นดีเดย์ การเปิดเทอมของน้อง ๆ หนูทั่วประเทศไทย

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในบ้านเราตอนนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้เหมือนกับปกติก่อนหน้านี้ที่เราไปโรงเรียนทุกวัน แต่ถ้ายังคงเลื่อนการเปิดเทอมออกไป อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกัน เพราะว่าจำนวนชั่วโมงเรียนของเด็ก ๆ จะไม่เพียงพอ โดยการจะชดเชยในภายหลัง อาจจะกระทบถึงภาพรวมการจัดการศึกษาของประเทศไทยทั้งหมด

ด้วยความจำเป็นนี้ ทำให้การเปิดเทอมครั้งนี้ มีรูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไป ตามโซนสี แดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด และสีเหลืองพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด

มีรูปแบบการเรียนการสอน 5 รูปแบบด้วยกัน
1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศ ศบค.

2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV

3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

4.On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต

5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน

ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดไม่สามารถเปิดเรียนรู้แบบ On-site ได้ ต้องจัดเป็นรูปแบบอื่น ซึ่ง ณ ตอนนี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง เลือกจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบคือ On-line กับ On-hand ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นหลัก ถ้าผู้เรียนมีอุปกรณ์แท็บเล็ต มีอินเทอร์เน็ตพร้อม ก็สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ แต่ถ้าไม่พร้อมก็จะใช้วิธีการเรียนแบบ On-hand แทน

เรียน 4 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เรียนการตั้งแต่ 08:00-15:00 น. หรือ 16:00 น. เหมือนเวลาปกติที่โรงเรียน ส่วนวิชาอื่น ๆ จะได้เรียนชดเชยเพิ่มเติมกันเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ที่น่าห่วงคือเด็กที่อยู่ในกลุ่มการเรียนแบบ On-hand เป็นเด็กที่อุปกรณ์เขาไม่ครบเขาจะต้องรับแบบฝึกหัดไปทำ แต่ก็จะไม่ได้ดูคลิปไม่ได้เรียนแบบออนไลน์เหมือนกับเด็กอุปกรณ์ครบซึ่ง 2 สัปดาห์จากนี้จะมีการประเมินว่าการเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้ด้วยรูปแบบ On-hand จะต้องปรับเปลี่ยน หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะเด็กในชั้นประถมต้นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มนี้เริ่มจะเรียนในเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม จะต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยประกบช่วยดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบางบ้านอาจจะไม่มีความพร้อมในด้านนี้ โดยทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว

นอกจากตัวมาตรการที่เข้มงวดแล้ว สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้สึกสบายใจได้อีกระดับหนึ่ง ก็คือบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ หรือ รปภ. คือทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 17,000 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในวันนี้

ขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานคร ก็จะให้ค่าอาหารกลางวัน ของเด็ก ๆ ราว 270,000 คน ที่เป็นเด็กนักเรียนในสังกัด คนละ 40 บาทต่อวัน เป็นอีกหนึ่งแนวทางการช่วยเหลือ

ส่วนพื้นที่สีแดง หรือ ส้ม หากจะเปิดเรียนแบบ On-site จะต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเป็นผู้พิจารณา รวมทั้งต้องผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เปิดเรียนแบบ On-site ได้กว่า 30,000 แห่ง หรือคิดเป็น 91% ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กสามารถมาเรียนได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19