เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีจารึกช้างสำคัญ จ.เพชรบุรี

เช้านี้ที่หมอชิต - พิธีจารึกช้าง ณ พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ.2521 โดยอีกนัยหนึ่งก็คือ พิธีจารึกนามช้าง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม ก่อนที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายช้างสำคัญ โดยมีพระราชครูวามเทพมุนีรามเวทีศรีสายศาสตร์ ทำพิธีจารึกเทพมนต์กำกับที่อ้อยแดง

สำหรับช้างสามเชือก คือ พลายภาศรี, พลายดาวรุ่ง และพลายขวัญตา นับเป็นช้างสำคัญยิ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่ควรแก่บันทึกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย เพราะได้พบขึ้นถึง 3 เชือก ถือเป็นบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยช้างทั้งสามเชือก หลังจากเข้าพิธีจารึกแล้ว วันรุ่งขึ้นจะเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและเข้าสู่พิธีสมโภช