สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : โคก หนอง นา โมเดล ทฤษฎีที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้จริง

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ขยายผลตรวจสอบโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับ ป.ป.ท.เขต 6 ตามที่ได้รับร้องเรียน เพื่อนำไปสู่การปรับแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ