7HDร้อนออนไลน์

กทม.ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโครงการ "ไทยร่วมใจ" ตั้งแต่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป

ปัญหาวัคซีนขาดแคลน ไม่เพียงพอกับผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ทำให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ต้องประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนให้กับผู้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันหมอพร้อม รวมถึงผู้ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาล ล่าสุดกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล 25 ศูนย์ ประกาศขอเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการ "ไทยร่วมใจ"  ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

"ไทยร่วมใจ"ยืนยันว่า จะรีบดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด ทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซึ่งจะมี SMS แจ้งวันและเวลานัดหมายท่านล่วงหน้า ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

สำหรับยอดการฉีดวัคซีนผ่านโครงการ ไทยร่วมใจ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 7-13 มิ.ย.64 จำนวน 97,532 คน โดยวานนี้ ( 13 มิ.ย.64) ให้บริการฉีดวัคซีน 14,681 คน