เช้านี้ที่หมอชิต

จุฬาฯ ทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นแรกของไทย เริ่มใช้ในมนุษย์

เช้านี้ที่หมอชิต - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มนุษย์เป็นครั้งแรก โดยผลิตจากการสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส

โดยวานนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้อาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า การฉัดวัคซีนให้อาสาสมัครมีการควบคุมดูแลจากหลายภาค ทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจความปลอดภัยสูงสุดของการทดสอบฉีดวัคซีน

ขณะที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า วัคซีน ChulaCov19 ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยคิดค้นพัฒนาโดยคนไทย ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาไม่มีการใช้ตัวเชื้อแต่อย่างใด เมื่อร่างกายได้รับชิ้นส่วนสารพันธุกรรมขนาดจิ๋วเข้าไปจะสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนปุ่มหนามไวรัสขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัส เมื่อไปสัมผัสเชื้อ และเมื่อวัคซีนชนิด mRNA ทำหน้าที่ให้ร่างกายสร้างโปรตีนเรียบร้อยแล้ว ภายในไม่กี่วัน mRNA นี้จะถูกสลายโดยไม่มีการสะสมในร่างกาย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ทดลองในลิงและหนู ประสบผลสำเร็จ พบว่าช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดและสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง จึงผลิตและทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 ให้อาสาสมัคร วานนี้เป็นครั้งแรก ในระยะที่ 1 สองกลุ่มอายุ จำนวน 72 คน จากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบระยะที่ 2 จำนวน 150-300 คน คาดว่าเริ่มต้นฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ และคาดว่ากลางปีหน้าอาจได้รับอนุมัติให้ผลิตเพื่อใช้ในคนจำนวนมากได้

นอกจากนี้ ยังเตรียมทดลองวัคซีนรุ่นที่ 2 กับสัตว์ ควบคู่กับรุ่นแรก เพื่อรองรับเชื้อดื้อยาหรือเชื้อกลายพันธุ์ที่ทั่วโลกกำลังวิตกกังวล อาทิ สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์แอฟริกาใต้ สายพันธุ์บราซิล