เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พระราชพิธีสมโภชและขึ้นระวาง พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ ช้างสำคัญในรัชกาลที่ 9

เช้านี้ที่หมอชิต - พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ เป็นช้างพังเผือกลูกเถื่อน พลัดจากแม่ช้างป่าบริเวณป่าเทือกเขากือซา จังหวัดนราธิวาส นายมายิ มามุ ราษฎรบ้านกูมุง ตำบลจะแนะ ผู้พบได้ตั้งชื่อให้เป็นภาษาพื้นเมืองว่า "จิ" ต่อมาได้ชื่อว่า "พังจิตรา" มีมงคลลักษณะเป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ ชื่ออัญชัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกับประชาชนจังหวัดนราธิวาส นำช้างสำคัญเชือกนี้น้อมเกล้าฯ ถวายตามราชประเพณี และได้มีพระราชพิธีสมโภช ขึ้นระวางช้างสำคัญ ที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2520 จารึกนามที่พระราชทานขึ้นระวางเป็นนางพระยาช้างต้นว่า "พระศรีนรารัฐราชกิริณี จิตรวดีโรจนสุวงศ์ พรหมพงศ์อัฏฐทิศพิศาล พิเสฐธารธรณิพิทักษ์ คุณารักษ์กิตติกำจร อมรสารเลิศฟ้า" ต่อมาได้ยืนโรงอยู่ ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต