ข่าวภาคค่ำ

ศบค.เปิดสูตรบริหารจัดการวัคซีนใหม่

ข่าวภาคค่ำ - ศบค.เปิดสูตรใหม่บริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 แก้ปัญหาวัคซีนไม่พร้อม ที่ทำให้ต้องเลื่อนฉีดวัคซีนหมอพร้อมในหลายพื้นที่ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข การันตี วัคซีนแอสตราเซนเนกาล็อตใหม่ จะส่งมอบและกระจายได้ในวันพรุ่งนี้ 

นายกรัฐมนตรี ขออภัยประชาชนต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมวางแนวปฎิบัติ 4 ข้อ ควบคุมดูแลจำนวนวัคซีนในแต่ละพื้นที่ โดย 1. ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพ และเร่งจัดส่งวัคซีนตามที่ ศบค.กำหนดทันที 2. ให้จังหวัดจัดสรรไปยังหน่วยบริการฉีดวัคซีน ตามจำนวนประชากร 3. ถ้าจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ต้องจัดสรรให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนหมอพร้อมก่อน และ 4. ถ้าต้องชะลอการฉีดวัคซีนออกไป ต้องไม่เปิดลงทะเบียนใหม่ และพอวัคซีนมา ต้องจัดให้ผู้ที่ถูกเลื่อนคิวได้ฉีดก่อน

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข จัดให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีน "หมอพร้อม" ในกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มฉีดวันที่ 17 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป แต่ขอให้โทรศัพท์สอบถามโรงพยาบาลที่นัดหมายไว้ก่อน ว่าถูกเลื่อนหรือไม่ แล้วให้ติดต่อ Call Center หมอพร้อม 02-7922333 เพื่อนัดวันเวลา ไปรับการบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่จัดจุดบริการฉีดวัคซีนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ONE STOP SERVICE รองรับได้วันละ 2,000 คน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า พรุ่งนี้ วัคซีนแอสตราเซนเนกา ล็อตใหม่จะมาตามนัด ปกติแล้ว ผู้ผลิตจะไม่กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน เพราะต้องเผื่อตรวจคุณภาพก่อนส่งมอบ

สำหรับความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย ฉีดไปแล้ว 6,511,184 โดส คนไทยที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 6.8% ของประชากร ขณะที่ ผู้สูงอายุได้ฉีดวัคซีนแล้วมีเพียง 0.3% และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1.5%