ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เครื่องอุปโภค-บริโภค และประทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญทรัพย์ส่วนพระองค์ เครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ ข้าวหอมมะลิในโครงการเกษตรอทิตยาทร 1,000 กิโลกรัม, ตุ๊กตา, เจลแอลกอฮอล์ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป และอาหารกลางวัน ได้แก่ พิซซ่าและไก่ทอด ประทานเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็กและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เป็นหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหญิงและเด็กชาย อายุแรกเกิด ถึง 6 ขวบ ที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อนพลัดหลง เด็กกำพร้า หรือครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ได้รับการศึกษาและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นไปตามวัย เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบันมีเด็กในอุปการะ 214 คน เจ้าหน้าที่และบุคลากร 94 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด