สนามข่าว 7 สี

เดินหน้าประชุมร่วมรัฐสภา แก้ รธน. 23-24 มิ.ย.นี้

ประธานรัฐสภา ยืนยันไม่เคยคิดเตะถ่วงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ นัดประชุมร่วมรัฐสภา 22 มิถุนายนนี้ จากนั้นพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อในวันถัดไปทันที

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภาในช่วงวันที่ 22-24 มิถุนายนนี้ โดยในวันที่ 22 มิถุนายน จะพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ในวาระการประชุม 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด จากนั้นวันที่ 23 มิถุนายน จะพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำเรื่องนี้มาไว้ช่วงหลังการประชุม เพราะต้องการเผื่อเวลาให้แต่ละฝ่ายเตรียมความพร้อม และตรวจร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องจนทำให้เสียเวลา อีกทั้งหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็ยังสามารถพิจารณาต่อได้ในวันที่ 24 มิถุนายน

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ร่าง โดยเป็นของพรรคร่วม 1 ร่าง คือการตัดอำนาจ สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ส่วนร่างที่เหลือเป็นของพรรคเพื่อไทย ที่ยืนยันเจตนารมณ์เดิมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มี ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ และยังเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพของประชาชน และยกเลิกอำนาจ คสช.

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยืนยันจะไม่ร่วมลงชื่อกับพรรคเพื่อไทย ในประเด็น​​การแก้ใขมาตรา​ 256 เพราะมีการจำกัดอำนาจ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ที่ห้ามแก้ไขหมวด 1 หมวด 2​ โดยเชื่อว่า ส.ส.ร.ควรมีสิทธิในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดและทุกมาตรา ซึ่งประเด็นนี้ ทางพรรคเพื่อไทยย้ำว่า เป็นวิธีคิดและการดำเนินการของแต่ละพรรค ไม่ถือเป็นความแตกแยกในพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ส่วนอีกความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ที่นำโดยกลุ่ม Re-Solution ได้เริ่มตั้งโต๊ะเข้าชื่อประชาชน เพื่อขอเสนอยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแถลงข่าวรณรงค์ร่วมลงชื่อผ่านทางออนไลน์ เน้นเสนอแก้ไขใน 4 ประเด็น คือ

1. ยกเลิก สว. เดินหน้าสภาเดี่ยว

2. ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ปฏิรูปที่มาและอำนาจ

3. ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4. ยกเลิกคำสั่ง คสช.

โดยตั้งเป้าจะมีประชาชนร่วมลงชื่อมากกว่า 100,000 คน