ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โคก หนอง นา โมเดล ทฤษฎีที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้จริง ตอน 3

ข่าวภาคค่ำ - เมื่อวาน (15 มิ.ย.) รับทราบปัญหาของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ไปแล้ว แต่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสุโขทัยเพียงแห่งเดียว และความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 และอดีตผู้ว่า สตง. กับกรณีนี้เป็นอย่างไร ติดตามจากคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

กรณีดังกล่าว กลับไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพราะจากการลงพื้นที่ ตรวจสอบโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และกำแพเพชร ก่อนหน้านี้ก็พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ไม่มีพื้นที่ลุ่ม ทำเป็นแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ หนึ่งใน 3 อย่าง รวมทั้งมีกฎหมายอื่น ที่ทำให้แบบที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลางทำไม่ได้

เรื่องนี้ อดีตผู้ว่า สตง. มีความเห็นว่า กับปัญหาที่เกิดขึ้น ทางกรมการพัฒนาชุมชน มีทางออกอย่างไร ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.)