ข่าวการเมือง

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เผยทำสัญญาซื้อวัคซีนแล้ว 105.5 ล้านโดส - ต้องเปิดประเทศภายใน 120 วัน

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เผยทำสัญญาซื้อวัคซีนแล้ว 105.5 ล้านโดส และต้องเปิดประเทศภายใน 120 วัน