ประเด็นเด็ด 7 สี

โรงรับจำนำนครพนม คึกคักรับเปิดเทอม

ประเด็นเด็ด 7 สี - ในช่วงเปิดภาคเรียน สถานธนานุบาลในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ก็คึกคักขึ้นมาทันตา มีผู้ที่นำแม้กระทั่งขันเงินโบราณ ไปจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง 

ช่วงเปิดภาคเรียนสัปดาห์แรก ปีการศึกษา 2564 สถานธนานุบาลในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ก็มีผู้นำทรัพย์สินที่พอจะมีราคาค่างวด ไปจำนำแลกเปลี่ยนเป็นเงินออกมาใช้จ่ายกันอย่างไม่ขาดสาย ทรัพย์สินที่นำไปจำนำ นอกจากเครื่องประดับมีค่าอย่างทองรูปพรรณแล้ว ก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร, เครื่องมือช่าง ไปจนถึงเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ แม้กระทั่งเครื่องเงิน ขันเงินโบราณ ก็มีผู้นำไปจำนำ สะท้อนภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ จากพิษโควิด-19 ที่แพร่ระบาดกันยาวนานข้ามปี

นายอุดร แก้วสุพรรณ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดภาคเรียน มีผู้นำทรัพย์สินมาจำนำเฉลี่ยวันละ 2 ล้านบาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็เป็นทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ และในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทางสถานธนานุบาล ได้วางแนวทางช่วยเหลือทั้งการลดดอกเบี้ย หากยอดจำนำไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 25 สตางค์ จากเดิมคิดที่ร้อยละ 50 สตางค์ หากเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท  รวมถึงขยายเวลาไถ่ถอนออกไปนาน 4-5 เดือน และยินดีรับจำนำทรัพย์สินเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

สำหรับวงเงินที่สถานธนานุบาล เทศบาลนครพนม เตรียมไว้รองรับมีมากกว่า 200 ล้านบาท และพร้อมจะขยายวงเงินเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้มากที่สุด