เกาะกระแสออนไลน์

คลังเตือน! เงินเยียวเราชนะ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้นแล้ว 269,318 ล้านบาท แยกการใช้จ่ายได้ดังนี้

-ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 100,590 ล้านบาท

-ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 148,355 ล้านบาท

-ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4  ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,373 ล้านบาท

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิแล้ว เป็นจำนวน 23.6 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 33.2 ล้านคน ทั้งนี้ โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิเหลือ ต้องสำรวจวงเงินสิทธิคงเหลือของตัวเองและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office