ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : โคก หนอง นา โมเดล ทฤษฎีที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้จริง ตอน 4

ข่าวภาคค่ำ - กรณี โคก หนอง นา โมเดล ที่ไม่มีนา เพราะปัญหาจากการออกแบบ กรณีนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีทางออกอย่างไร ไปติดตามได้ใน คอลัมน์หมายเลข 7

จากการออกแบบ ทำให้หน่วยงานตรวจสอบ อย่าง ป.ป.ท. และหน่วยงานอื่น ให้ความสนใจว่า โครงการดังกล่าวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ และไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของ ป.ป.ท.เขต 6 แต่โครงการโคก หนอง นา โมเดล จากทั่วประเทศ ก็มีการพบปัญหาในลักษณะคล้าย ๆ กัน จนอาจไม่สามารถบรรลุเป้าตามที่กำหนดไว้ได้

กรณีนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 ว่า ที่ผ่านมา มีการพบปัญหาจริง ขณะนี้ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

พรุ่งนี้ตามกันต่อ จริงหรือไม่ที่หลังผู้เข้าร่วมโครงการขอถอนตัวจำนวนมาก ทำให้ขอเข้าไปทำโครงการในพื้นที่ทหาร และทำให้อาจไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ