ประเด็นเด็ด 7 สี

จีน ปล่อยยานอวกาศเสินโจว-12

ประเด็นเด็ด 7 สี - จีน ปล่อยยานอวกาศเสินโจว-12 พร้อมนักบินอวกาศชาย 3 คน เพื่อก่อสร้างสถานีอวกาศของจีน

ทีมนักบินอวกาศจีน จะไปใช้ชีวิตอยู่บนเทียนเหอ โมดูลหลัก และเป็นโมดูลที่ใหญ่ที่สุดของสถานีอวกาศจีน โดยจะปฎิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ในห้วงอวกาศนานถึง 3 เดือน