สนามข่าว 7 สี

สธ.มั่นใจวัคซีนถึงไทยเดือนละ 10 ล้านโดส

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความมั่นใจต่อที่ประชุมสภาว่า ตั้งแต่เดือนหน้าจนถึงสิ้นปี 2564 บริษัทแอสตราเซนเนกา จะทยอยส่งมอบวัคซีนให้ไทยได้เดือนละ 10 ล้านโดส

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกระทู้ถาม​สด นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช สส.พรรคเสรีรวมไทย ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงแผนการจัดส่งวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซนเนกาให้กับประเทศไทย โดย​ระบุ ตามสัญญาที่ไทยได้ลงนามร่วมกับบริษัทแอสตราเซนเนกา จะต้องส่งวัคซีนให้กับไทยในปีนี้ จำนวน 61 ล้านโดส ซึ่งเดือนมิถุนายนนี้มีกำหนดมอบวัคซีนให้ไทย จำนวน 6 ล้านโดส ซึ่งในสัปดาห์หน้า ไทยจะได้รับวัคซีนอีก 1 ล้านโดส โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จะทยอยส่งมอบวัคซีนให้กับไทยไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เดือนละ 10 ล้านโดส จึงมั่นใจว่าบริษัทแอสตราเซนเนกาจะส่งมอบวัคซีนให้กับไทยตามกำหนดสัญญา ส่วนกรณีที่ประชาชนจำนวนมากถูกเลื่อนการฉีดวัคซีน เพราะโรงพยาบาลจะต้องรอการกระจายวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเดิมรัฐบาลได้กำหนดความสำคัญให้ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเสี่ยง จำนวนประมาณ 8 ล้านคน แต่เกิดการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้นำวัคซีนมาฉีดให้กับกรุงเทพมหานครก่อน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเสี่ยง ซึ่งเมื่อวัคซีนมีจำกัด จะต้องจัดสำดับความสำคัญ จึงเกิดปัญหาการเลื่อนฉีดวัคซีนเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการฉีดวัคซีนและควบคุมโรคอย่างเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้การดำเนินการจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย​ และการประกาศเปิดประเทศใน 120 วัน​ของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจในแผนการจัดหาวัคซีนหลัก วัคซีนเสริม และวัคซีนทางเลือก รวมถึงเชื่อมั่นในศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ประชาชน