เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มิถุนายน 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มิถุนายน 2564

วันนี้ทั่วไทย มีปริมาณฝนลดลง ส่วนที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด บริเวณนี้ยังคงมีฝนตกได้ เนื่องจากยังคงมีมรสุมพัดปกคลุมอยู่...