7hdร้อนออนไลน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับอาสาสมัครวิจัยรับวัคซีนโควิด19 สลับยี่ห้อ

วันนี้ (18 มิ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ถึงการรับวัคซีนโควิด 19 สลับชนิดกันในเข็มที่ 1 และ 2 ว่า ปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด 19 ยังแนะนำให้ใช้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็มที่ 1 และ 2 แต่ด้วยเหตุผลว่า บางคนฉีดเข็มแรกแล้วแพ้ จำเป็นต้องฉีดเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เช่น เข็มแรกฉีดซิโนแวค เข็มที่ 2 ฉีดเป็นแอสตร้าเซนเนกา

ทั้งนี้ การให้วัคซีน 2 เข็ม ต่างชนิดกัน จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2 และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่ 2 อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้

ดังนั้น การสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ก่อนที่จะนำไปใช้จริง ซึ่งขณะนี้ต้องการอาสาสมัครรับวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกัน โดยโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว โครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัครมารับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

สำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัคร ประกอบด้วย

1.อายุระหว่าง 18-59 ปี 

2.อาศัยอยู่ใน กทม.หรือปริมณฑล สะดวกเดินทางมารับวัคซีนและเจาะเลือดตามนัด ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ในวันและเวลาราชการ)

3.ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน

4.ไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน 

5.ไม่มีประวัติแพ้ง่าย โรคภูมิแพ้ หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน 

6.อาสาสมัคร สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

7.ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ต้องนอน รพ. 

8.ไม่กินยากดภูมิต้านทาน

9.ไม่มีประวัติโรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการติดเชื้อ HIV หรือเป็นมาแต่กำเนิด

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2564 หากมีคุณสมบัติเหมาะสม ทางผู้วิจัยจะติดต่อกลับมาหาภายในวันที่ 25 มิ.ย. เวลา 16:00 หากเลยวันเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่าไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัคร