ห้องข่าวภาคเที่ยง

กยศ. เปิดปรับโครงสร้างลูกหนี้ 3.5 ล้านคน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เผยว่าอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีอยู่ 3,500,000 คน ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้กู้ยืมที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ลดจำนวนเงินผ่อนชำระแต่ละงวด, พักการชำระเบี้ยปรับ, ยืดเวลาผ่อน รวมถึงแนวทางอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละคน

หากใครเดือดร้อนผ่อนไม่ไหวจริงๆ ขอให้รีบแจ้งมายัง กยศ. เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ อาทิ ชะลอการดำเนินคดีออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 แต่หากมีการบังคับคดีไปแล้วสามารถขอผ่อนต่อได้อีก 6 ปี โดยลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีสามารถมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และผ่อนชำระได้อีก 9-15 ปี ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนการฟ้องคดีและทำให้ลูกหนี้สามารถกลับมาผ่อนชำระได้ต่อ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ กยศ. แล้ว 19,500 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 37% เป็นผลมาจากการหักเงินเดือนลูกหนี้ประมาณ 1,400,000 คน ซึ่งลูกหนี้สามารถแจ้งการลดหักเงินเดือนเหลือน้อยที่สุดเพียงเดือนละ 100 บาทได้ด้วย และเงินที่ได้จากการชำระคืนจะนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไป ปีนี้ปล่อยกู้ไปแล้ว 38,000 ล้านบาท