ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ดีใจ ลดราคาก๊าซ LPG ถึงสิ้นปี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาช่วยเหลือ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า ผู้หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อคน ต่อเดือน ยาวไปอีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพและบรรเทาภาระต้นทุนให้ผู้ค้ารายย่อย

ที่ผ่านมา ปตท. ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้กลุ่มดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 รวม 21 เดือน คิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 11 ล้านบาท