ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม วัคซีนหมดอายุ

ข้อมูลที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียล อ้างว่า ใครได้ฉีด AZ (แอสตร้าเซนเนก้า) ล็อต CTMAV 509 แปลว่าคุณได้รับวัคซีนหมดอายุเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นการสร้างข้อความเท็จ ทำลายความน่าเชื่อถือของการฉีดวัคซีน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า วัคซีน AZ ทุกล็อตที่ได้รับจากบริษัท หลังจากการตรวจสอบคุณภาพแล้ว กระทรวงสาธารณสุข จะมีการจัดส่ง ลงพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดให้กับประชาชนทันที วัคซีนล็อต CTMAV 509 ที่ถูกกล่าวอ้าง จึงฉีดหมดไปก่อนวันหมดอายุนานแล้ว

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ แชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จดังกล่าว ซึ่งจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย