ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.ชุดใหญ่ หารือแนวทางเปิดประเทศ

การประชุม ศบค. วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความน่ากังวล เพราะมีผู้ติดเชื้อสูง 3,000 คนต่อวัน ผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนักยังมีจำนวนไม่ลดน้อยลง โดยที่ประชุมจะพิจารณาแผนการบริหารจัดการวัคซีน พิจารณาแนวทางการดำเนินการของสถานที่กักตัวของรัฐ ที่จะให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง รวมทั้งจะพิจารณารายละเอียดการเปิดพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัด หรือ Phuket sandbox ที่จะเริ่มคิกออฟ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งอาจจะครอบคลุมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ท่องเที่ยว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

นอกจากนี้ ในที่ประชุม จะพิจารณาปรับลดและเพิ่มมาตรการในบางพื้นที่ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเฝ้าระวัง ซึ่งมีหลายกิจการ เสนอเรื่องขอให้พิจารณาผ่อนคลายเพื่อการประกอบกิจการที่คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการขอขยายเวลา และ เปิดพื้นที่ร้านอาการให้บริการนั่งกิน และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ รวมถึงเปิดให้มีการแสดงดนตรีได้ด้วย

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ในที่ประชุม ศบค. อาจมีการเสนอเพิ่มเติมจังหวัดนำร่องที่เชื่อมโยงกับ Phuket sandbox ด้วย ซึ่ง ศบค. จะพิจารณาเน้นให้เกิดการเอื้อต่อการทำธุรกิจของประเทศ โดยอาจจะพิจารณาลำดับเวลาและการเปิดให้ทำกิจกรรมให้เหมาะสม แต่สิ่งสำคัญที่สุด ทุกหน่วยงาน และภาคเอกชน ต้องช่วยกันคิดและวางแนวทางในการดำเนินการด้วย