ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค. ผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม

ศบค.ออกมาตรการผ่อนคลายและจัดแบ่งโซนพื้นที่สถานการณ์การระบาดใหม่ เริ่มวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ โดยจัดแบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 11 จังหวัด ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตรัง, นครปฐม,  ปัตตานี, เพชรบุรี, สงขลา, สมุทรสาคร, สระบุรี, ยะลา, นราธิวาส พื้นที่ควบคุมอีก 9 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงอีก 53 จังหวัด

สำหรับการผ่อนคลายในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 50 คน ส่วนร้านอาหารให้นั่งในร้านที่มีเครื่องปรับอากาศได้ไม่เกิน 50 % ของพื้นที่ และเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. แต่ยังห้ามใช้อาคารเรียน โรงเรียน และสถานศึกษา ส่วนสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งให้เปิดได้ และจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม แต่ยังให้ปิดสนามกีฬาในร่ม