ห้องข่าวภาคเที่ยง

คนไทยฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 7.7%

สถานการณ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทย พุ่งทะลุ กว่า 7,000,000 แล้ว แบ่งเป็นคนไทย ที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 5,110,000 คน คิด เป็น 7.7 % ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่คนได้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มีแล้ว 2.9 % ของประชากร

โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุ ไทยฉีดวัคซีนได้มากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน 7,003,000 โดส โดยอันดับ 1 ได้แก่ อินโดนีเซีย ที่ฉีดไปแล้วกว่า 33 ล้านโดส รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ 7,500,000 โดส แต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้ว สิงคโปร์ ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 45.9 % หรือกว่า 4,600,000 โดส

ขณะที่ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เผยผลการวิจัยในคนไทย หลังฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม พบว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ร่วมทดลอง 186 คน มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสจากการตรวจภูมิ

ส่วนการนำเลือดของผู้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน มาทดสอบกับเชื้อโควิด-19 ที่มีชีวิต พบว่า มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ มีภูมิยับยั้งเชื้อได้ดีในห้องทดลอง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการรับวัคซีน รวมถึงผู้ที่รับวัคซีนไปแล้ว ก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด