ห้องข่าวภาคเที่ยง

จองฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มพุ่ง 4.5 ล้านคน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปผลจนถึงเมื่อวานนี้มี 14,634 องค์กร รวมกว่า 4,540,000 คน ที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกของ "ซิโนฟาร์ม" ในราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งวันนี้ 16.00 น. ระบบลงทะเบียนจะปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 โดยองค์กรที่ยื่นความประสงค์ผ่านระบบเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง ”จำนวนวัคซีน” ที่ต้องการได้ทุกกรณี

พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยืนยันว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1,000,000 โดส จะมาถึงตามกำหนด วันที่ 20 มิถุนายนนี้แน่นอน หลังจากนั้น จะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน คาดว่า จะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 วัน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะกระจายให้องค์กร และหน่วยงานที่จองเข้ามา ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน และวันที่ 25 จะดีเดย์เริ่มฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" วันแรก พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยเกณฑ์การพิจารณาลำดับ การจัดสรรวัคซีนแก่องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่จองเข้ามา จะดูจากความพร้อมขององค์กรนั้นๆ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงความเหลื่อมล้ำ และความเสี่ยงของการแพร่ระบาดภายในองค์กร และภายนอก รวมถึงความเสี่ยงของพื้นที่ตั้งองค์กร ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับในล็อตแรกลำดับต้นๆ ส่วนองค์กรอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในล็อตแรกนี้ จะได้รับในล็อตต่อไป คาดว่าล็อตที่ 2 จะเข้ามาอีกไม่เกิน 10 วัน หลังจากวัคซีนล็อตแรกเข้ามาถึงแล้ว