7hdร้อนออนไลน์

ศบค.เตรียมสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เข้ามาอีกเป็น 150 ล้านโดส โดยเดือนหน้าจะมีวัคซีนเข้ามาอีก 10 ล้านโดส กระจายให้ กทม. 5 ล้านโดส

การประชุม ศบค.วันนี้ (18 มิ.ย.64)  มีมติเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ในเรื่อง การจัดสรร และจัดหาวัคซีนโควิด-19  ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 10 ล้านโดส  จะจัดสรรให้กับกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรค ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม  โดยจะจัดสรรให้กับกรุงเทพมหานคร 2.5 ล้านโดส  รวมในส่วนของ ทปอ.และสำนักงานประกันสังคม    และจัดสรรให้กับ จ.นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ  6 แสนโดส  จังหวัดภูเก็ตอีก 2 แสนโดส 

นอกจากนี้ ยังจัดสรรให้กับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภายหลังการกระบาด  จำนวน 23 จังหวัด ๆ ละ 1 แสนโดส รวมเป็น 2.5 ล้านโดย  ส่วนจังหวัดที่เหลือของประเทศ 49 จังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ 7 หมื่นโดส รวม 3.5 ล้านโดส

สำหรับแผนการจัดหาวัคซีน ศบค.มีมติให้จัดหาเพิ่มเติม จาก 100 ล้านโดสภายในปี 2564  เป็น 150 ล้านโดสในปี 2565  เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการฉีดวัคซีน เข็ม 3  ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดหา และดำเนินการเจรจาจองวัคซีนไว้แล้ว  105.5 ล้านโดส  ได้แก่ แอสตราเซเนกา 61 ล้านโดส  ซิโนแวค 19.5 ล้านโดส  ไฟเซอร 20 ล้านโดส  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 5 ล้านโดส

การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ครบ 150 ล้านโดส จะจัดหา วัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 28 ล้านโดส และวัคซีนประเภทอื่น ๆ อีก 22 ล้านโดส ทั้งนี้ขึ้นกับผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีน และสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์