เจาะประเด็นข่าว 7HD

กลุ่มรถตู้เชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือ ขอขยายเวลาพักชำระหนี้

นายอภิลาภ บุญโสภา อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารนำเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอขยายเวลาพักชำระหนี้ กับบริษัทไฟแนนซ์ จำนวน 3 แห่ง จากระยะเวลา 3 เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ซบเซา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า หลังจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยว ที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว และเช่าเหมารถตู้โดยสาร ลดลงมาก ทำให้ขาดรายได้ แต่กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ ต้องหาเงินไปชำระหนี้กับบริษัทไฟแนนซ์ตามสัญญา แต่เมื่อไม่มีรายได้จากการเช่าเหมารถตู้ ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดของรถตู้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ จึงต้องรวมตัวกันยื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ให้ช่วยประสานไปยังบริษัทไฟแนนซ์ทั้ง 3 แห่ง ในการขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ดังกล่าว

ทางด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับหนังสือของกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารนำเที่ยว และจะได้ประสานไปยังบริษัทไฟแนนซ์ทั้ง 3 บริษัท เพื่อขอให้มีการผ่อนปรน หรือ ขยายเวลาการพักชำระหนี้ ออกไป