7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.อนุมัติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ วันที่ 1 ก.ค.นี้

วันนี้ (18 มิ.ย.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ศบค.อนุมัติให้จังหวัดภูเก็ตเปิดประเทศในวันที่  1 ก.ค. 2564 รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงปานกลาง ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ซึ่งเป็นวัคซีนที่ อย.ให้การรับรอง มีทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ ซิโนแวค แอสตราเซนเนกา ซิโนฟาร์ม จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน และโมเดอร์นา รวมทั้งวัคซีนโควิดที่องค์การอนามัยโลกให้การ รับรอง อย่าง ไฟเซอร์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าที่ภูเก็ต ต้องอยู่ที่พัก 14 วัน แล้วมีตรวจหาคัดกรองก่อนแล้ว 2 ครั้ง ถึงจะไปยังจังหวัดอื่นได้ ทั้งนี้ หากมีการระบาดของโรคโควิด-19 จนพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 90 คนต่อสัปดาห์ มีการกระจายของเชื้อโรคใน 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล มีการระบาดมากว่า 3 คลัสเตอร์ และการระบาดของโรคที่หาสาเหตุเชื่อมโยงไม่ได้ รวมทั้งมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ก็อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน Phuket Sandbox

ขณะที่ กรมควบคุมโรค รายงานผลการฉีด วัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต เกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมด 547,584 คน ซึ่งเป็นข้อมูลวันที่ 16 มิ.ย. 2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน (ร้อยละ 63.3) ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน (ร้อยละ 30.2) และจำนวนประชากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเหลืออีก 119,732 คน โดยแผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2564 และแผนฉีดเข็มที่ 2 ต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค. 2564

ส่วนการเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 นี้ มีโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA และมีพนักงานของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์เป็น SHA+ มีจำนวนทั้งสิ้น 280 แห่งแล้ว